Geskiedenis Podcasts

Wat is 'n verteenwoordigende demokrasie?

Wat is 'n verteenwoordigende demokrasie?

'N Representatiewe demokrasie is 'n stelsel waar burgers van 'n land vir regeringsverteenwoordigers stem om wetgewing te hanteer en namens hulle die land te regeer. Dit is die teenoorgestelde van direkte demokrasie, waar die publiek kan stem oor wette wat aangeneem moet word en ander kwessies; en outokrasie, waar 'n diktator absolute mag het en die mense geen sê het oor hoe 'n land regeer word nie.

Hoe werk 'n verteenwoordigende demokrasie?

Die Verenigde State, Brittanje en Indië is almal voorbeelde van verteenwoordigende demokrasieë (en baie ander lande wêreldwyd volg hierdie model.) Die meeste verteenwoordigende demokrasieë hou veelpartyverkiesings. Die mag wat verteenwoordigers in 'n liberale verteenwoordigende demokrasie het, moet gebalanseer word, en daarom het die meeste van hulle een of ander vorm van maatreël in plek:

  • 'N Grondwet wat spesifiseer hoeveel magverteenwoordigers mag eis
  • 'N Onafhanklike regbank, soos 'n hooggeregshof of konstitusionele hof, met die gesag om iets te verklaar wat die verteenwoordigende regering ongrondwetlik besluit.
  • 'N “Bo-huis” soos die British House of Lords of die Kanadese senaat.