Volke en nasies

Die Romeine - onderwys

Die Romeine - onderwys

Die Romeinse opvoeding was gebaseer op die klassieke Griekse tradisie, maar was toegewy aan die Romeinse politiek, kosmologie en godsdienstige oortuigings. Die enigste kinders wat 'n formele opleiding ontvang het, was die kinders van die rykes. Die baie ryk gesinne het 'n privaat tutor in diens geneem om hul kinders te onderrig. Diegene wat dit nie kon bekostig nie, het slawe gebruik of hul kinders na 'n privaatskool gestuur.

Kinders van arm gesinne, diegene wat in die land woon of diegene wie se ouers slawe was, is glad nie opgelei nie.

'N Romeinse skool sou een kamer met een onderwyser wees. Onderwysers was baie sleg betaal en het lang ure gewerk. Kinders het geleer lees en skryf. Dit was belangrik om te kon lees en skryf, want woorde was oral. As 'n seun 'n vraag met die verkeerde antwoord beantwoord, sou die onderwyser hom met 'n riet slaan. As hy sonder toestemming in die klas gepraat het, sou hy na die voorkant van die klas gesleep word en met 'n riet of 'n sweep geslaan word.

    

Seuns en meisies het nie dieselfde opleiding ontvang nie.

Boys

Seuns sal lesse ontvang in eerbaarheid en liggaamlike oefening, wat beskou word as voorbereiding vir die rol van 'n man in die samelewing en die leër. Alhoewel hulle geleer het hoe om eenvoudige optelling en aftrekking te doen, is moeiliker wiskunde nie geleer nie, omdat dit moeilik was om getalle in die Romeinse stelsel op te tel.

Meisies

Meisies kon slegs leer lees en skryf


Kyk die video: 1. Gered van sonde en die dood. (Mei 2021).