Volke en nasies

The Tudors - Society

The Tudors - Society

Die Tudors-samelewing was deurtrek van die Middeleeuse tradisie in Engeland, maar dit het ook die veranderende sosiale norme van die vroeë moderne Europa omarm. Gedurende die Tudor-periode is mense in 'n hiërargiese stelsel gegroepeer met die koning aan die bokant. Hoe nader aan die bokant van die stelsel jy was, hoe ryker was jy. As u arm gebore is, was daar min kans dat u ryk sou word. Mense is deur die kerk geleer dat hulle posisie in die lewe deur God bepaal is. Dit was egter deur die kerk dat sommige mans wat arm gebore is, inderdaad baie ryk en magtig geword het.

Hierdie diagram toon die struktuur van die Tudor-samelewing.

Die kerk

Gedurende die Tudor-tydperk was die kerk baie magtig en het groot hoeveelhede grond besit. Die mense was baie godsdienstig en het kerkdienste bygewoon. Die kerk kon mense se lewens beheer deur te preek wat hulle wou hê hulle moes glo. Tydens die bewind van Henry VIII het die kerk minder magtig geword namate Henry homself as hoof van die kerk gemaak het, die kloosters ontbind en hul grond beslag gelê het.

Aartsbiskoppe

Aartsbiskoppe was baie kragtig. Hulle het groot hoeveelhede grond besit en was baie ryk. Hulle kon die koning of koningin beïnvloed en het 'n rol in die regering van die land gespeel. Na die Hervorming het aartsbiskoppe slegs magtig gebly as hulle die monarg ondersteun het.

Bishops

Die biskoppe van die belangrikste kerke was ryk en magtig en het 'n rol gespeel in die regering van die land. Na die Hervorming het hulle slegs in posisie gebly as hulle hul monarg ondersteun het.

Predikante

Geestelikes was swak betaal, maar was hoogs gerespekteerde lede van die gemeenskap wat hulle gedien het. Behalwe vir die aanbieding van kerkdienste, was hulle verantwoordelik vir die opvoeding van die gemeenskapslede wat hulle kon bekostig om te betaal, om siekes te besoek en om diegene wat na die behoefte was, te raadpleeg.

Die Koning of Koningin

Die Tudor-monarg was aan die hoof van die sosiale stelsel. Hy of sy was die rykste persoon in die land met groot hoeveelhede grond en baie paleise. Beide ryk en arm was verpligtend om hul monarg te dien, en die versuim om dit te doen, het dikwels tot die dood gelei. Die monarg het al die wette van die land uitgevaardig en hoewel daar 'n hofstelsel was, sou min regters dit waag om teen die wense van die koning uitspraak te lewer. Totdat Henry VIII van Rome (die Hervorming) weggebreek en die Kerk van Engeland gevorm het, was die monarge onderworpe aan die pous. Die Tudor-monarge, met die uitsondering van Henry VII, en Maria I wat die kerk na Rome terugbesorg het, was hoof van die kerk, die regbank en die regering.

Here

Here is ryk gebore en kom uit families met titels - Barons, Earls and Dukes. Die meeste landerye in groot lande besit dikwels belangrike posisies in die regering. Die monarg sou sy belangrikste onderwerpe besoek wanneer hy of sy vorder, en daar sou van hulle verwag word om voorsiening te maak vir die koning en sy hof. Soms kan dit soveel as 300 persone wees. As 'n heer of 'n ander lid van die gesin na die hof geroep word, sal hulle hul huis moet verlaat en na Londen reis om by die koning te wees.

Jode en burgers

Beide sowel as burgers was taamlik welgestelde mans. Hulle is nie gebore lede van die heidene nie, maar was ryk genoeg om hul eie huise te besit en bediendes in diens te neem. Yeomen het óf hul eie land besit óf grond verhuur van here wat hulle geboer het. Hulle was suksesvolle boere en was ryk genoeg om arbeiders in staat te stel om die swaar boerdery-werk vir hulle te verrig. In die stede het inwoners gewoon. Hulle was ryk handelaars en vakmanne. Handelaars het hul bestaan ​​verdien deur goedere met skeepseienaars te verhandel. Vakmanne was bekwame mans wat 'n goeie prys kon kry vir die goedere wat hulle gemaak het.

Arbeiders

Arbeiders het vir Yeomen of burgers gewerk en het 'n loon vir hul werk betaal. Arbeiders is in diens geneem om die swaar baanbrekerswerk op die plase of in die handwerkwinkels te verrig. In 1515 is 'n wet uitgevaardig wat 'n werkersloon op 3d per dag vir wintermaande en 4d per dag vir somermaande bepaal het met bonusse wat tydens oestyd betaal moes word. 'N Arbeider kan verwag om van sonop tot sononder in die winter en van sonsopkoms tot vroeë aand in die somer te werk. Sondae en groot heiliges was gratis. Vaardige werkers moes 5d per dag gedurende die winter betaal word en 6d vir somerdae.

Rondlopers / Bedelaars

Dit vorm die laagste en armste deel van die Tudor-sosiale stelsel. Hulle het nie gewerk nie en het dus geen geld verdien nie. Hulle is gedwing om op straat te smeek vir geld of kos. In 1536 is wette ingestel wat diegene wat kon werk, maar wat nie die armes verdien nie, gestraf het. Die Kerk het diegene gehelp wat weens slegte gesondheid of gestremdheid nie kon werk nie.

Hierdie artikel is deel van ons groter bron van Tudors se kultuur, samelewing, ekonomie en oorlogvoering. Klik hier vir ons uitgebreide artikel oor die Tudors.


Kyk die video: The Tudors: Henry VII - English Society in the Tudor Times - Episode 9 (Mei 2021).