Oorloë

Wanneer is die onafhanklikheidsverklaring geskryf?

Wanneer is die onafhanklikheidsverklaring geskryf?

Die onafhanklikheidsverklaring, wat een van die belangrikste dokumente in die Amerikaanse geskiedenis geword het, is nie op 'n enkele datum geskryf nie, maar oor 'n periode van 11 Junie tot 4 Julie 1776. Die dokument is 'n aankondiging dat die dertien Amerikaanse kolonies beskou hulself nou as soewereine, onafhanklike state, nie meer deel van die Britse Ryk nie. Teen die tyd dat die Kongres oor onafhanklikheid gestem het, was die dokument reeds opgestel.

Die bestelling

Die Kongres het op 11 Junie 1776 besluit om 'n konsepverklaring te bestel en 'n komitee van vyf mans benoem om dit te doen: Robert R. Livingston, Tomas Jefferson, Benjamin Franklin en John Adams. Hoe die opstelproses presies verloop, is onduidelik, aangesien die komitee geen notules van hul vergaderings nagelaat het nie. Hulle het egter besluit dat Jefferson die eerste konsep gaan skryf. Hulle wou blykbaar aanvanklik Adams aanstel, maar hy het daarop aangedring dat Jefferson die skryfwerk doen. Iewers gedurende die volgende 17 dae het Jefferson die eerste konsep opgestel, en inspirasie verkry uit George Mason se konsep van die verklaring van regte van Virginia en sy eie konsep van die beplande Virginia-grondwet.

Wysigings

Jefferson het verskeie konsepte geskryf, met die komitee geraadpleeg en 'n paar veranderinge aangebring voordat hy dit op 28 Junie aan die Kongres voorgelê het. Die Kongres het, nadat hy ten gunste van onafhanklikheid gestem het, die dokument geneem en dit hersien, en ongeveer 'n vierde van die inhoud uitgevee en ander veranderings aangebring Jefferson was nie heeltemal tevrede daarmee nie. Die finale dokument is op 4 Julie 1776 goedgekeur en aan die drukkers gestuur.

Hierdie artikel is deel van ons groter bron oor die koloniale Amerikakultuur, samelewing, ekonomie en oorlogvoering. Klik hier vir ons uitgebreide artikel oor Colonial America.