Volke en nasies

Regering van die Maya

Regering van die Maya

Anders as die Aztec Empire, het die Maya geen sentrale beherende regering gehad nie. Inteendeel, elke stadstaat van die Maya het sy eie individuele regerende familie wat die stad en omliggende landelike gebiede beheer. Sommige stadstate was groter en het ander kleiner stadstate beheer en indirek regeer, maar hulde gebring aan die kleiner beleid.

Die koning, of k'ul ahau of heilige heerser, was 'n absolute monargie. 'N Koning was ook bekend as 'n halac uiniese of ware man. As 'n afstammeling van 'n godheid het die koning regeer deur goddelike reg. 'N Raad bestaande uit ryk edeles en priesters wat ook familielede ('n holpop) was, het die k'ul ahau aangeraai. Die koningskap is oorerflik deur die manlike lyn. 'N Vrou kon regeer as haar man dood is, en haar 'n seun te jonk om te regeer, maar dit was 'n seldsame situasie.

In die voor-klassieke Maya-era het die heerskappy hoofsaaklik deur 'n ouderling in die dorp plaasgevind, maar geleidelik het die Maya 'n hiërargiese regeringstelsel met heerskappy deur 'n monarg en die aristokrasie aangeneem. Terwyl die koning regeer deur goddelike reg, kon hy selfs net so ver gaan. Byvoorbeeld, die koning van Copan met die naam Uaxaclajuun Ub'aah Kawiil of 18 Rabbit is in 'n geveg deur 'n Quirigua-vegter gevange geneem. Quirigua was baie kleiner stadstate wat teen Copan in opstand gekom het. Na sy gevangenskap het die Quirigua 18 konyne onthoof as 'n offer vir die gode. Aangesien dit onwaarskynlik is dat 18 konyne bloot deur 'n kleiner en minder magtige vyand gevang is, glo sommige Maya-wetenskaplikes dat die koninklike edele aan die vyand gegee is. Alhoewel dit selde was, het sulke optrede ander heersers gewaarsku om nie hul onderdane te ver te stoot nie.

Onder die koning was sy raad van adviseurs. Die koning het die talle amptenare wat batab genoem word, aangestel wat nodig was om die stadstaat te laat verloop. Die batab het poste beklee as militêre leiers, opsieners, administrateurs, stadsraadslede, konstabels, tollenaars en hoëpriesters. Die koning het ook 'n nacom aangestel, 'n opperste militêre leier wat strategie besluit het en troepe tot stryd geroep het. Die koning het 'n hoëpriester aangestel om die hiërargie van priesters te lei en datums vir seremonies en feeste te bepaal. As die halak uinic gevra word, sou die hoëpriester profeteer.

Oorloë was gereeld gedurende die Klassieke era onder die Maya. Hulle het geveg om nie ander stadstate in die Maya te verower nie, maar om gevangenes te kry vir rituele offer en vir hulde. Soms het die stadstate van Maya teen mekaar oorlog gevoer om die ander aan vassasie en hulde te onderwerp. Hierdie beleid het ook alliansies gesluit om 'n ander stadstaat te verower. Gedurende die laat Klassieke era het stadstate selfs meer militant geraak, en oorlog gevoer om grondgebied en hulpbronne te bekom en om meer prestige en mag te verleen. Voortdurende oorlogvoering is een van die redes wat gegee is vir die agteruitgang van die groot Klassieke era in die 8ste en 9de eeu.


Kyk die video: Withemde boender EFF uit parlement (Mei 2021).