Oorloë

Oorsake van die Amerikaanse rewolusie

Oorsake van die Amerikaanse rewolusie

Die oorsake van die Amerikaanse Revolusie is baie, maar hulle kan breedweg in ses faktore verdeel word.

 1. Veranderinge in oorlogvoering en wapens
 2. Veranderinge in die regering / samelewing
 3. Veranderings in politieke filosofie
 4. Veranderings in die Britse regeringsbeleid
 5. Veranderings in die Amerikaanse kolonies

In hierdie artikel sal ons die oorsake van die Amerikaanse rewolusie breedvoerig bespreek, en dan die tydlyn van gebeure wat tot die rewolusie lei, vanaf die einde van die Sewejarige Oorlog tot die Shot Heard 'Round the World, bespreek.

Luister na hierdie gedeelte van die blogpos in klankvormI. Veranderinge in oorlogvoering en wapens

Net voor die 1600's sien ons die gebruik van matchlock-gewere. Die vuurhoutjie is die beste meganisme om 'n musket te skiet voor die vuurpylgeweer. As u die gewere en muskiete wat tydens die Amerikaanse rewolusie of die Amerikaanse burgeroorlog gebruik is, kan sien, moet u 'n klein hamer aan die kant van die geweer sien wat 'n vuursteen sou tref, wat 'n vonk veroorsaak wat die kruit wat op sy beurt verbrand het, steek die kruit binne-in die vat en dwing die geweer aan die brand. Wedstrydlokke was soortgelyk, maar het nie 'n vuursteen nie. In plaas daarvan het hulle letterlik 'n brandende tou gehad wat op die poeier sou val as daar aan die sneller getrek word.

II. Veranderings in die regering / samelewing (die vroeë moderne era)

Geskiedkundiges het die afgelope dekades aangevoer dat die globalisering van die wêreld se karakter die belangrikste kenmerk van die vroeë moderne tydperk was. Die periode was getuie van die verkenning en kolonisasie van die Amerikas en die opkoms van volgehoue ​​kontak tussen voorheen geïsoleerde dele van die wêreld. Nuwe ekonomieë en instellings het in die loop van die vroeë moderne periode meer gevorderd geraak en wêreldwyd geartikuleer. Ander noemenswaardige neigings van die vroeë moderne periode sluit in die ontwikkeling van eksperimentele wetenskap, versnelde reise as gevolg van verbeteringe in kartering en skeepontwerp, toenemende vinnige tegnologiese vooruitgang, gesekulariseerde burgerpolitiek en die opkoms van nasiestate. Historici dateer tipies die einde van die vroeë moderne periode toe die Franse Revolusie van die 1790's die 'laat moderne' periode begin het.

III. Veranderings in die politieke filosofie en die mens se begrip van homself

'Moderniteit' het baie gedagtes. Dit is 'n historiese tydperk in Europa en sy kolonies, ongeveer vanaf die laat agtiende eeu. Teen 1750 was baie vooraanstaande intellektuele mense van Europa daarvan oortuig dat daar 'n ideaal van 'moderne' man was - 'n man (nog nie 'n vrou nie) wat homself as 'n intellektuele en morele individu beskou het, glo in die bevindinge van eksperimentele wetenskap en in die wenslikheid van teologiese en politieke vryheid. Maar dit is nie die moderniteit van die negentiende eeu nie. Teen 1850, met industriële eksposisies en spoorweë wat oor Europa en sy kolonies versprei het, het die meeste bevolkings van hierdie lande aanvaar dat hulle in 'n nuwe, "moderne" tyd leef.
dit is die moeite werd om die kwessie van oorgange na moderniteit te bespreek en bloot te vra of daar wel 'n sosiale vorming is wat baie wydverspreid is. Ek glo dat daar is, en dat dit ooreenstem met wat E.A. Wrigley het die 'gevorderde organiese samelewings' genoem.

IV. Veranderings in die Britse regeringsbeleid

Dit is ten beste moeilik om die belangrikste oorsake van die Amerikaanse Revolusie te probeer vasstel, want daar was baie bydraende faktore en selfs historici kan nie saamstem oor wat hulle was nie.

Skrywer en professor in Harvard, Bernard Bailyn, voer aan in sy boek, The Ideological Origins of the American Revolution, dat een van die onderliggende oorsake van die Amerikaanse Revolusie 'n groeiende geloof onder koloniste was dat die Britse regering in die geheim saamgesweer het om 'n outokratiese regering te skep waarin die koning sou onbeperkte mag hê.

V. Veranderings in die Amerikaanse kolonies

Voor die Frans-Indiese oorlog en die “ondraaglike dade”, was daar veranderinge in die Amerikaanse kolonies wat die rewolusieoorlog moontlik gemaak het. Om dit bondig te stel, kon die oorlog nie in 1710 geveg word nie omdat 'n onafhanklike kultuur nie in Amerika ontwikkel het nie. Wat tot die ontwikkeling gelei het, was dinge soos verminderde Engelse immigrasie na Amerika (die bande met Engeland is verswak), die Eerste Groot Ontwaking, en transkoloniale instellings soos posnetwerke en koerante.

Hieronder is ander oorsake van die Amerikaanse Revolusie

Luister na hierdie gedeelte van die blogpos in klankvorm:

Die kolonies na die Sewejarige Oorlog

  1. Met die einde van die Sewejarige Oorlog (Franse en Indiese oorlog) het die Britse regering militêre uitgawes drasties verminder.
  2. Baie mense in Brittanje was nou werkloos en het na Amerika verhuis om 'n bestaan ​​te probeer kry. Tussen die einde van die oorlog en 1775 het die Amerikaanse bevolking van 1,6 tot 2,1 miljoen mense toegeneem.
  3. Brittanje het nou $ 122 miljoen pond aan skuld (vandag sou dit 8 biljoen pond, oftewel 12 miljard dollar) beloop; die rente op die skuld was $ 4 miljoen pond, wat 60% van die gewone begroting was.
  4. Die Britse bevolking was reeds die swaarste in Europa. Hulle sou nie die geld kon betaal om die skuld af te betaal nie.
  5. Britse premier George Grenville het geglo dat die kolonies moet help om vir die oorlogskuld te betaal: 'Ons het baie in Amerika bestee; laat ons nou gebruik maak van die vrugte van daardie koste. ”
  6. Die parlement het begin om 'n reeks direkte belasting op die kolonies.
 1. Die suikerwet (1764)
  1. Eerste ernstige poging om Amerikaanse handel te reguleer. (Die Navigasiehandelinge van die 1600's tel nie omdat die Britte hulle nooit regtig afgedwing het nie).
  2. In die 1690's was daar 'n suikerwet wat 'n tarief van 9 pennies per gallon bepaal het vir melasse wat in die kolonies ingevoer is. Dit is nooit afgedwing nie.
  3. Nou het die parlement besluit om laer die tarief tot 3 pennies per liter, maar maak seker dat dit gehaal word.
  4. Die parlement het doeaneversamelaars en inspekteurs gestuur om die wet af te dwing. Koloniste het sommige van die versamelaars omgekoop om nie die belasting in te vorder nie. Amerikaanse howe sal nie help om die wet af te dwing nie.
  5. Uiteindelik was die handeling byna onmoontlik om af te dwing. Daar was 'n groot hoeveelheid opposisie in die kolonies. Baie het die bevoegdheid van die parlement ontken.
  6. James Otis: “Die koloniste, wat mans is, het die reg om as ewe reg op alle natuurregte met die Europeërs beskou te word. En hulle mag nie terughou by die uitoefening van enige van hierdie regte nie, maar tot die ooglopende beswil van die gemeenskap. Deur lidmaatskap van die samelewing te wees of te word, het hulle hul natuurlike vryheid in geen groter mate as enige ander goeie burgers verloën nie. En as dit van hulle weggeneem word sonder hul toestemming, is hulle tot dusver verslaaf. ”
 1. Die Seëlwet (1765)
  1. Koloniste moes 'n belasting betaal enigiets wat op papier gedruk is. As mense die belasting sou betaal, sou hulle 'n stempel ontvang om die produk aan te bring om te wys dat hulle die belasting betaal het.
  2. 'N Groot verskeidenheid mense beledig, van drukkers tot advokate tot dobbelaars en vele ander. Dit het Amerikaners seergemaak van alle vlakke van die samelewing.
  3. Die koloniale regerings het hierdie daad sterk berispe omdat hulle gewoond was aan hul eie sake. Baie het die daad veroordeel.
  4. 14 Augustus: 'n Skare het die huis van die Massachusetts-offisier Andrew Oliver verwoes en die Goewerneur se huis aangeval.
  5. James Otis van Massachusetts het 'n oproep gedoen vir 'n koloniale konferensie. Hierdie vergadering (Oktober 1765) het bekend gestaan ​​as die Seëlwetkongres. Dit het 'n Verklaring van regte en griewe.
  6. Toe die Seëlwet in werking getree het, was daar nie 'n enkele seëlagent in die kolonies wat bereid was om dit af te dwing nie.
  7. Die opposisie teen die Seëlwet het Grenville se regering in die wiele gery. Die opvolgende regering het die wet herroep. In 1766, William Pitt weer premier geword.
 1. The Townsend Acts (1767)
  1. 1767: Britse kanselier van die skatkis Charles Townshend borg 'n nuwe stel belasting slegs op goedere in die kolonies ingevoer. Hy het gehoop om die terugslag teen die Seëlwet te vermy. Hy het dinge soos papier, glas, sy, verf en tee geteiken.
  2. Baie koloniste het onderneem om nie goedere uit Brittanje in te voer nie.
  3. Die Massachusetts-wetgewer het 'n omsendbrief (geskryf deur Samuel Adams) afgedruk wat die nuwe dade veroordeel en na die ander koloniale vergaderings gestuur het.
  4. Die massa-goewerneur Francis Bernard is beveel om die wetgewer te ontbind as hulle nie die brief sou terugneem nie. Hulle het geweier, en die goewerneur het hulle ontbind.
  5. 1768: Twee Britse infanteriregimente is na Boston gestuur om 'orde te hou'. Hulle het Bostoniste op verskillende maniere geteister. Bostoniste het op sy beurt die soldate voortdurend getwiet.
 1. Die Boston-bloedbad (1770)
  1. Maart 1770: 'n Straatgeveg tussen 'n Britse soldaat en 'n Bostonian bring 'n Britse waakeenheid uit.
  2. Die kaptein van die wag het die skare beveel om te versprei, maar hulle het geweier. Die skare het sneeuballe en ander dinge op die soldate begin gooi. Een van die soldate is deur 'n klub getref, waarna hy sy musket grootgemaak het. Dit het afgegaan.
  3. Die ander soldate het in die skare geskiet. Drie Bostonians is onmiddellik dood. Nog twee is later aan hul wonde dood.
  4. Hierdie voorval het die vermoede van die koloniste bevestig dat die Britte op soek was na die koloniste.
  5. Die soldate wat na die skare skiet, is deur 'n plaaslike hof vir moord verhoor. Hulle is verdedig deur 'n advokaat met die naam John Adams, wat hulle vrygespreek het.
 1. The Tea Act (1773)
  1. Die Britse Oos-Indiese Kompanjie was op die punt om bankrot te raak. Lord North het voorgestel om die maatskappy te borg. Alle belasting op 17 M gevulde tee uit Indië sou opgehef word. Dit sou die prys van tee verlaag en die onderneming in staat stel om dit te verkoop.
  2. Amerikaners het verre van gelukkig om toegang tot goedkoop tee te kry, toegeskryf aan die Britte sinistere motiewe. Hulle het teen baie goedkoop pryse by Nederlandse en ander buitelandse handelaars tee gekoop en dit na Amerika gesmokkel. Nou sou hierdie koloniale handelaars nie meer sake doen nie.
  3. Hulle het ook gedink dat die verlaging van die prys van tee 'n truuk was wat hulle sou lok om goedkoop tee te koop, wat op hul beurt sou verplig om die Townsend-belasting op tee te betaal. Dit sou op hul beurt beteken dat hulle die reg van die Parlement erken om hulle te belas.
  4. In Philadelphia en New York is Oos-Indiese skepe weggewys.
 1. The Boston Tea Party (1773)
  1. In Boston het goewerneur Hutchison beveel dat die teeskip afgelaai moet word.
  2. 16 Desember 1773, Boston Seuns van Vryheid, vermom as Mohawk-Indiane, klim op die teeskip en gooi al die tee in die hawe. Dit was 90,000 pond tee. (Sterling van 9000 pond of byna $ 2 miljoen Amerikaanse dollars in vandag se dollars).
  3. Dit was die eerste keer dat koloniste direkte vernietigende stappe teen die Britse regering gedoen het.
  4. Die geleentheid het bekend gestaan ​​as die “Boston Tea Party
  5. Koning George III: “Die sterwe is nou gewerp; die kolonies moet óf voorlê óf geseëvier…. ons moenie terugtrek nie. ”
 1. Die dwanghandelinge (“onverdraagsame wette”) - 1774
  1. Dit is 'n stel wette wat deur die Parlement aangeneem is as vergelding vir die 'Teeparty'.
  2. Een wet het die hawe van Boston gesluit totdat vergoeding betaal is en die burgerlike regering deur krygswet vervang. Generaal Thomas Gage het die militêre goewerneur geword.
  3. 'N Ander wet het die goewerneur van die massa toegelaat om troepe in onbewoonde geboue te kwartier (maar nie private huise nie).
  4. Thomas Hutchison is as goewerneur vervang deur generaal Thomas Gage.
  5. 'N Groep massa-inwoners in Suffolk County 'n stel radikale resolusies opgestel wat die Ondraaglike Handelinge aangeval en na die ander kolonies gestuur het. Dit staan ​​bekend as die “Suffolk besluit. ”
  6. Mei 1774: Die Virginia Burgesses het verklaar dat die dade “'n aanval op die hele Brits-Amerika is en die bedreiging van die regte van almal bedreig.”
 1. Thomas Gage Mini-Bio
  1. Op 20-jarige ouderdom by die Britse leër aangesluit en in die Oorlog van die Oostenrykse opvolging geveg.
  2. Geveg in die Franse en Indiese oorlog (insluitend die Slag van die Mononghela) en het tot die rang van Brigadier-generaal gestyg.
  3. Het in 1763 militêre goewerneur van Montreal geword (1760) en daarna bevelvoerder van alle Britse magte in Noord-Amerika in 1763. Hy het hierdie pos tien jaar beklee en daarna na Engeland teruggekeer.
  4. Hy was bykans 20 jaar in Noord-Amerika.
  5. 'N Soliede militêre offisier, maar nie 'n diplomaat of politikus nie. Aangestel as militêre goewerneur van Massachusetts in 1774, op 13 Mei.


Kyk die video: How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth 1999 (Mei 2021).