Oorloë

Federalistiese argumente vir die bekragtiging van die Grondwet

Federalistiese argumente vir die bekragtiging van die Grondwet

Wat is die federale argumente vir die bekragtiging van die Grondwet? Daar was 'n argument dat daar drie basiese kwessies was: of die Grondwet die republikeinse regering sou handhaaf, die nasionale regering te veel mag sou hê, en die handves van regte was nodig in die Grondwet.

Federalistiese argumente vir die bekragtiging van die Grondwet

Die nuwe Grondwet sou in werking tree sodra nege state dit bekragtig het. Teen 1788 het nege state gehad. Maar ondersteuners van die Grondwet was bekommerd dat New York, 'n groot en belangrike staat, dit nie gedoen het nie. Onder die betrokkenes was James Madison, Alexander Hamilton en John Jay. Onder die skuilnaam Publius het hierdie mans 'n reeks artikels geskryf wat saam bekend gestaan ​​het as The Federalist, wat een keer in een in New York-koerante gepubliseer is. (Alhoewel dit miskien beter bekend is as The Federalist Papers sedert Clinton Rossiter 'n uitgawe daarvan onder daardie naam gepubliseer het, is hulle oorspronklik eenvoudig The Federalist genoem.)

Om teenstanders van die Grondwet - die antifederaliste - te oorreed om van plan te verander, wou die skrywers van The Federalist hulle gerusstel dat die voorgestelde federale regering nie die regte van selfregering in die gedrang sou bring nie. In Federalistiese nommer 45 het Madison verduidelik dat die magte wat aan die federale regering ingevolge die Grondwet aan die federale regering gedelegeer is, 'min en gedefinieerd' was, terwyl diegene wat by die state oorbly, 'talle en onbepaalde tyd' was. Federale aktiwiteite sou feitlik uitsluitlik tot buitelandse sake beperk word. Die magte wat aan die state gereserveer is, daarenteen, sal 'ook betrekking hê op al die voorwerpe wat in die gewone gang van sake die lewens, vryhede en eiendomme van die mense raak; en die interne orde, verbetering en welvaart van die staat. ”