Oorloë

Tweede wysiging van die Amerikaanse grondwet

Tweede wysiging van die Amerikaanse grondwet

Die tweede wysiging van die Amerikaanse grondwet beskerm die individuele reg om wapens te hou en te dra. Dit is op 15 Desember 1791 bekragtig as deel van die Handves van Regte.

'N Goed gereguleerde milisie, wat noodsaaklik is vir die veiligheid van 'n vrye staat, die reg van die mense om wapens te hou en te dra, word nie geskend nie.

Die tweede wysiging bly 'n bron van kontroversie, selfs al het die opstellers daarvan geweet wat hulle daarmee bedoel en geskiedkundiges het self begin erken dat ondersteuners van wapenregte die grondwetlike argument beter kan benader. Diegene wat gekant is teen die besit van privaatgewere, was verantwoordelik vir die mees oneerlike grondwetlike beurs in die Amerikaanse geskiedenis. Hulle beweer dat die Tweede Wysiging nie die individuele reg om 'n vuurwapen te besit behels nie, maar slegs die regte van die state om 'n gewapende milisie te onderhou. Volgens die American Civil Liberties Union, byvoorbeeld, “was die oorspronklike bedoeling van die Tweede Wysiging die beskerming van die reg van state om milisies te onderhou.” Dit is 'n taamlike vreemde interpretasie van die wysiging om verskeie redes, waaronder die feit dat die Grondwet het reeds voorsiening gemaak vir die bestaan ​​en bewapening van 'n militisie in artikel I, Afdeling 8. Vandag beweer die Links gereeld dat met die staatsmilisie nie meer bestaan ​​nie, die wysiging nou na die Nasionale Wag verwys. Maar hulle dring daarop aan dat dit niks te doen het met die reg van 'n individu om 'n vuurwapen te besit nie.

Kommentators het destyds 'n heeltemal ander siening gehad. Volgens die verteenwoordiger Fisher Ames van Massachusetts, word verklaar dat die regte van gewete, wapen dra, die verandering van die regering inherent in die mense is. 'Tench Coxe het waarskynlik die mees sistematiese vroeë oorsig van die Handves van Regte in die vorm geskryf. van sy “Opmerkings oor die eerste deel van die Wysigings aan die Federale Grondwet,” wat in Junie 1789 in die Federale Staatskoerant verskyn het. Hy skryf deels dat “die mense bevestig word deur die volgende artikel in hul reg om te hou en dra hul privaat arms. ”Madison het later geskryf
om aan Coxe te sê dat die bekragtiging van die wysigings 'die skuld van die samewerking van u pen sal wees'.

As die voorstanders van die Tweede Wysiging van die Amerikaanse grondwet dit bedoel het om op die reg van 'n staat om 'n militisie te handhaaf, van toepassing te wees, sou hulle die woord 'staat' in plaas van 'mense' gebruik het. Die res van die Handves van Regte is baie presies in die gebruik van die woord “mense” wanneer daar na individue verwys word, en “staat” as daar na die state verwys word. Daar is geen goeie rede om te glo dat die Tweede Wysiging van die Amerikaanse grondwet die uitsondering sou wees nie.

Die teks van Madison se oorspronklike konsep van die Tweede Wysiging van die Amerikaanse grondwet is ook onthullend. Dit lui: “Die reg van die mense om wapens te hou en te dra, word nie geskend nie; 'n goed gewapende en goed gereguleerde milisie is die beste veiligheid van 'n vrye land. 'Om 'n goed gewapende en goed gereguleerde milisie te hê, is dit noodsaaklik om die reg van die volk op wapenbesit te erken. Madison beklemtoon die reg van die mense om wapens te hou en te dra, en praat slegs tweedens van die militia. (Die term "goed gereguleer" verwys nie na die regulering van die regering nie. Hamilton werp lig op die term in Federalist # 29, waar hy skryf dat 'n militisie 'die graad van volmaaktheid' verwerf het wat hulle geregtig sou stel op die karakter van 'n goed gereguleerde militia ”deur“ militêre oefeninge en evolusies deur te voer, so dikwels as wat nodig mag wees. ”)