Volke en nasies

Egiptiese sosiale klasse en samelewing

Egiptiese sosiale klasse en samelewing

Die antieke Egiptiese mense is in 'n hiërargiese stelsel met die farao aan die bokant en boere en slawe aan die onderkant gegroepeer. Egiptiese sosiale klasse het 'n paar poreuse grense gehad, maar hulle was grotendeels vasgestel en duidelik afgebaken, nie in teenstelling met die Middeleeuse feodale stelsel nie. Dit is duidelik dat die groepe mense naaste aan die top van die samelewing die rykste en magtigste was.

Die diagram hierbo toon die struktuur van die antieke Egiptiese samelewing.

Daar word geglo dat die farao 'n God op aarde was en die meeste mag het. Hy was verantwoordelik vir die maak van wette en om orde te hou, om te verseker dat Egipte nie deur vyande aangeval of binnegeval is nie, en om die gode gelukkig te hou, sodat die Nyl oorstroom het en daar 'n goeie oes was.

Die Vizier was die hoofadviseur van die Farao en was soms ook die Hoëpriester. Hy was verantwoordelik vir toesig oor die administrasie en alle amptelike dokumente moes sy seël van goedkeuring hê. Hy was ook verantwoordelik vir die verskaffing van voedsel, die beslegting van geskille tussen edeles en die bestuur en beskerming van die farao se huishouding.

Edel het die streke van Egipte (Nomes) regeer. Hulle was verantwoordelik vir die maak van plaaslike wette en om die orde in hul streek te hou.

Priesters was verantwoordelik om die gode gelukkig te hou. Hulle het nie vir mense gepreek nie, maar hul tyd spandeer aan rituele en seremonies aan die God van hulle tempel.

Skrywers was die enigste mense wat kon lees en skryf en was verantwoordelik vir die hou van rekords. Die antieke Egiptenare het dinge aangeteken soos hoeveel voedsel in die oestyd geproduseer is, hoeveel soldate in die leër was, die aantal werkers en die aantal geskenke wat aan die gode gegee is.

Soldate was verantwoordelik vir die verdediging van die land. Baie tweede seuns, ook dié van die Farao, het dikwels verkies om by die leër aan te sluit. Soldate mag rykdom wat van vyande gevange geneem is, deel en is ook beloon met grond vir hul diens aan die land.

Vakmanne was geskoolde werkers soos: pottebakkery-vervaardigers, leerwerkers, beeldhouers, skilders, wewers, juweliersmakers, skoenmakers, kleermakers. Groepe vakmanne het gereeld in werkswinkels saamgewerk.

Boere het die land van die farao en edeles bewerk en het in ruil daarvoor huisvesting, kos en klere gekry. Sommige boere het grond van edeles gehuur en moes 'n persentasie van hul oes as hul huur betaal.

Daar was geen slawemarkte of veilings in Antieke Egipte nie. Slawe was gewoonlik gevangenes wat in oorlog gevange geneem is. Slawe kon gevind word in die huishoudings van die farao en edeles, wat in myne en steengroewe werk en ook in tempels.

Hierdie artikel is deel van ons groter verskeidenheid poste oor Egipte in die antieke wêreld. Vir meer inligting, klik hier vir ons uitgebreide gids vir Antieke Egipte.