Oorloë

Valley Forge: The Great Trial of the Revolution

Valley Forge: The Great Trial of the Revolution

Valley Forge die geskiedenis vertel een van die donkerste oomblikke in die rewolusie-oorlog. Die terrein self was die derde van agt militêre kampe vir die hoofliggaam van die kontinentale weermag wat generaal George Washington beveel het.

Valley Forge History

 • Washington moes sy leër in die winterkamp sit. Hy wou naby die leër van Howe bly en die Kongres in York beskerm.
 • Hy het 'n terrein aan die westekant van die Schuylkillrivier gekies en was 40 myl NW van Philadelphia genaamd Valley Forge.
 • Die leër het op 19 Desember 1777 begin kamp oprig.
 • Hulle moes hul eie hutte oprig omdat die terrein 'n bietjie natuurlike bedekking gehad het.
 • Nog erger, die kommissarishoof en kwartiermeester-generaal van die kontinentale weermag het bedank. Dit was moeilik om iemand te vind wat bevoeg was om dit te vervang.
 • Die weermag moes die gereelde gebrek aan voorrade die hoof bied. Washington het voortdurend aan die Kongres geskryf, maar hy het min verligting gekry. Sommige mans was amper naak. Ander het nie ooreenstem met en onvoldoende klere nie.
 • Die mans het hoofsaaklik op '' vuurkoek '' gewoon, 'n dun brood van meel en water wat oor 'n kampvuur gebak is. Die uitroep “Geen vleis! Geen vleis nie! ”Is gereeld gehoor.
 • Middlekauff (420): “Varkvleis wat in New Jersey gekoop is, het daar gebly om te bederf weens gebrek aan waens. In Pennsylvania het private kontrakteurs meel na Nieu-Engeland gestuur, waar pryse beter was, terwyl die soldate van Washington kort rantsoene gehad het. En 'n aantal boere rondom Philadelphia het verkies om aan die Britte in die stad te verkoop, wat baie geld gehad het as om die beloftes van Washington te aanvaar. '
 • Washington is gedwing om af en toe te laat vreet (iets wat hy nie voorheen toegelaat het nie).
 • Teen Februarie was die helfte van die weermag van Washington weg. Soveel van 1100 verlate na die Britse leër. Baie van die wat oorgebly het, was siek en kon nie dien nie. Alhoewel daar baie gekla het, was daar geen muitery nie.
 • John Laurens ('n hulpverlener van Washington en die seun van die president van die Kongres) het geskryf. 'Ons het 'n paar so dapper individue onder ons beamptes soos almal wat bestaan. Die mans in die geledere is volgens die wêreld die beste ru-materiaal vir soldate, want hulle het bekwaamheid en geduld wat vreemdelinge verstom. Met 'n bietjie meer dissipline, moet ons die hoogmoedige Brit na sy skepe jaag. ”
 • Die aanbod het verbeter toe Nathanael Greene in Mei 1778 'n kwartiermeester-generaal geword het.