Geskiedenis Tydlyne

The American Anti-Slavery Society (AASS)

The American Anti-Slavery Society (AASS)

Die American Anti-Slavery Society (AASS; 1833-1870) was 'n opheffingsgenootskap gestig deur William Lloyd Garrison en Arthur Tappan.

Onder die prominentste woordvoerders van die afskaffingsbeweging was die Massachusetts-aktivis en uitgewer William Lloyd Garrison, wat in 183 die koerant The Liberator begin het. uitgawe. Sy koerant was wyd invloedryk, aangesien groter artikels die artikels herdruk het. Sommige Suid-Afrikaners meen dat dit nie toevallig was dat die Nat Turner-rebellie, 'n beroemde slawe-opstand waarin vyf-en-vyftig blankes omgekom het, plaasgevind het dieselfde jaar toe Garrison met sy koerant begin het nie.

Daar was geen bewyse dat Turner van Garrison of The Liberator gehoor het nie. Maar die verbinding hoef nie so direk te wees nie. Baie suidelike inwoners was geskok oor die toon van die opheffingsliteratuur, wat met 'n afkeer van die hele Suide gepaard gegaan het en soms gewelddadige verset teen slawerny aangespoor het. Sulke retoriese aanrandings op 'n hele streek het slegs daartoe bygedra om plaaslike teen-slawerny-aktiwiteite in die Suide te diskrediteer. Vanaf 1827 was daar meer as vier keer soveel verenigings teen slawerny in die Suide as in die Noorde. Die afskaffingsbeweging het die boodskap met oorlogsugtige en vitrioliese anti-suidelike retoriek, net so onmoontlik gemaak, om die suidelike anti-slawerny-aktiviste nie met agterdog te beskou nie. Senator Senegal, Daniel Webster, geen slawerny nie, het die afskaffers van die Noorde die skuld gegee vir die feit dat hulle in 'n geringe mate tot die suidelike obstiniteit bygedra het.

Deursnee-konflik is verder vererger deur die Wilmot Proviso, wat in 1846 in die Kongres ingestel is deur David Wilmot, 'n demokraat van Pennsylvania, in die Kongres. Die voorbehoud is aangeheg aan 'n bewilligingswetsontwerp wat geld vir die Mexikaanse Oorlog magtig, wat toe aan die gang was. Die uitgangspunt daarvan was eenvoudig: slawerny sou verbied word op enige gebied wat in die oorlog uit Mexiko verkry is. Wilmot het 'n sienswyse uiteengesit wat in die Amerikaanse geskiedenis bekend geword het as die 'vry-grond'-posisie, waarvolgens slawerny ongestoord sou bly in die state waarin dit reeds bestaan ​​het, maar verhinder sou word om uit te brei na
nuwe gebiede, soos dié wat moontlik toegevoeg kan word aan die Amerikaanse domein as gevolg van die oorlog met Mexiko. Alhoewel dit nooit wet geword het nie (dit het die Huis verskeie kere geslaag, maar in die Senaat misluk), het die voorbehoudsbepaling baie bygedra tot die spanning tussen Noord en Suid.