Geskiedenis Tydlyne

Henry VIII and the Break with Rome-tydlyn

Henry VIII and the Break with Rome-tydlyn

Die Henry VIII-breuk met Rome het om baie redes plaasgevind, deels weens egskeidings in die lig van sy vele vroue. Klik hier om meer oor hulle te wete te kom.

Lees hieronder om meer te wete te kom oor al die gebeure wat gelei het tot die breuk van Henry VIII met Rome.

Datum

Opsomming

Gedetailleerde inligting

1509Henry trou met Catherine van AragonHenry het op die troon gekom ná die dood van sy vader, Henry VII. Hy trou met sy broer se weduwee, Catherine van Aragon.
1517Martin Luther 95-proefskrifLuther het protes aangeteken teen die Katolieke praktyk van Indulgences. Luther het steun vir sy idees gekry en Europa het verdeel tussen Luther se ondersteuners (Protestante) en die Katolieke.
Okt 1521Fidei DefensorDie pous het 'n boek 'Septum Sacramentorum' geskryf deur Henry VIII wat ter verdediging van die Katolieke godsdiens gepraat het. Die pous het Henry die titel gegee, Fidei Defensor Defender of the Faith, wat oorerflik was en vandag nog deur die monargie gebruik word.
Nov 1522Dieet van NuremburgHierdie dieet is geroep om die situasie rakende Luther te bespreek. Die pous wou hê dat Luther uit die Heilige Romeinse Ryk verban moes word, maar die voeding sal nie saamstem nie uit vrees vir 'n burgeroorlog. Hulle het wel ingestem om die publikasie van Lutherse boeke en preke te verbied.
1524Henry twyfel eers aan die geldigheid van die huwelikHenry hou op met seksuele verhoudings met Catherine. Hy het nie meer sy vrou begeerlik gevind nie en begin ernstige twyfel hê oor die geldigheid van sy huwelik. Hy het geglo dat God hom straf omdat hy met sy broer se vrou getrou het deur hom nie 'n seun te gee nie.
1524Kommer oor opvolgingHenry was baie besorg oor wie hom op die troon sou moes opvolg. Die erfgenaam van die troon was sy dogter, Mary. Daar was egter nie 'n koningin van Engeland sedert Matilda in 1136 nie, en daar was 'n burgeroorlog.
Vroeg in 1525Anne BoleynHenry is baie lief vir Anne Boleyn.
15 FebruarieAnne BoleynHenry VIII, 35 jaar oud, het Anne Boleyn, 19 jaar oud, gevra om sy minnares te word. Hy was verbaas toe sy weier en sê dat sy haar maagdelikheid slegs aan die man met wie sy getroud is, sou oorgee.
Lente 1527Henry oorweeg egskeidingHenry is deur 'n gedeelte in Levitikus oortuig dat die rede waarom hy nie 'n seun gehad het nie, was omdat hy met sy broer se vrou getrou het. Hy het besluit dat hy van Catherine moet skei.
Mei 1527Kerklike Hof'N Kerklike vergadering het verskeie kere vergader om die geldigheid van Henry se huwelik te bespreek. Hulle kon egter nie tot 'n duidelike gevolgtrekking kom nie en het die saak na Rome verwys.
22 Junie 1527skeidingHenry het vir Catherine gesê dat hulle moet skei omdat hulle in sonde geleef het. Hy het haar gevra om saam te werk en 'n huis te kies om af te tree totdat die saak opgelos is. Catherine was stomgeslaan en ontsteld en het dit duidelik gestel dat sy enige egskeiding sou weerstaan.
Jan 1528egskeidingThomas Wolsey het aan die pous geskryf om te vra dat die pouslike legaat, Lorenzo Campeggio, na Engeland gestuur moet word om uitspraak te lewer oor die huwelik van die koning.
Aug 1528CatherineCatherine het druk geplaas om na 'n klooster terug te trek. Dit sal die koning vry laat hertrou.
29 Sept 1528Campeggio arriveer in EngelandKardinaal Campeggio het by Dover aangekom. Die pous het aan hom gesê dat hy so lank as moontlik nie 'n besluit moet neem nie.
22 Okt 1528Henry en CampeggioCampeggio ontmoet Henry. Hy het voorgestel dat Henry probeer versoening doen, maar toe Henry dit duidelik maak dat hy met niks minder nie as 'n nietigverklaring sal besluit, het Campeggio ingestem om Catherine te probeer oorreed om 'n klooster te betree wat die huwelik maklik sou laat ontbind.
24 Okt 1528Campeggio en CatherineCampeggio ontmoet Catherine. Hy het haar aangeraai om in 'n klooster te gaan en grasieus af te tree. Catherine het geweier en dit duidelik gestel dat sy van plan was om 'n getroude vrou te leef en te sterf. Catherine het die volle steun van die Engelse volk gehad.
Nov 1528CatherineCatherine is van Mary geskei. Daar word aan haar gesê dat hoewel sy nie die wense van die koning sou gehoorsaam nie, haar dogter nie mag sien nie.
Jan 1529Catherine beroep RomeCatherine het appèl in Rome aangeteken teen die gesag van die Legatine Court en die vermoë van Wolsey en Campeggio om die saak te verhoor.
April 1529Catherine kies haar verteenwoordigersCatherine het aartsbiskop Warham, Cuthbert Tunstall, biskop van Ely en St Asaph en haar belangrikste ondersteuner, John Fisher, biskop van Rochester, gekies om haar tydens die komende verhoor te verteenwoordig.
31 Mei - 16 Julie 1529Legatine HofWolsey en Campeggio het die hof in Blackfriars geopen. Henry en Catherine verskyn op 18 Junie voor die hof. Catherine betwis die gesag van die Hof en die kwalifikasie van die twee legate om die rolverdeling te verhoor. Sy het haar wens uitgespreek dat die saak in Rome aangehoor moet word, maar dit is geweier. Op 21 Junie het Henry die hof vertel van sy vrees dat sy gebrek aan 'n manlike erfgenaam te wyte was aan sy vrou met sy broer. Catherine het in antwoord 'n baie ontroerende toespraak gelewer met die geldigheid van haar huidige huwelik. sy verklaar dat sy nie die gesag van hul hof erken nie en wil hê dat die saak na Rome verwys word. Toe toestemming geweier word, het sy die hof verlaat. Catherine het nie weer die hofverhoor bygewoon nie. Op 16 Julie besluit die pous dat die egskeidingsaak nie in Engeland aangehoor moet word nie, maar in Rome verhoor moet word.
Aug 1529Henry word na Rome ontbiedHenry het 'n dagvaarding van Rome ontvang om voor die pouslike curia te verskyn. Hy was woedend. Sy woede teen Rome het toegeneem, en ook die bewustheid dat die pous hom nooit 'n egskeiding sou toestaan ​​nie. Hy besef dat hy 'n ander oplossing moet vind.
Herfs 1529Thomas CranmerThomas Cranmer is ontbied om voor die Koning te verskyn. Hy het aan Henry gesê dat dit volgens hom die dokters van die godheid in die universiteite moes probeer om die huwelik te ondersoek, want dit is hulle wat die Bybel bestudeer het en daarom beter gekwalifiseer was om die betekenis daarvan te bespreek. As daar bevind word dat die huwelik ongeldig is, sou die aartsbiskop van Canterbury nodig wees om die koning 'n vry man te verklaar. Henry was onder die indruk en het Cranmer beveel om alle ander werk opsy te sit en al sy tyd aan die egskeiding te wy. Henry was ook onder die indruk van die idee dat hy nie die pous as hoof van die kerk in Engeland moet wees nie.
Nov 1529KerkhervormingDie parlement het wette geneem om misbruik deur die kerk reg te stel. Die fooie wat betaalbaar moes word vir skema en lykshuis was beperk. die prosedures vir die hantering van moordenaars en misdadigers wat 'n heiligdom gesoek het, is erger gemaak. Grond wat deur geestelike mans gehuur word, moes gereguleer word. Die aantal ampte wat deur een man beklee word, is tot vier verminder. die geestelikes het nie die maatreëls goed ontvang nie.
1530Thomas CromwellThomas Cromwell het die diens van die King betree. Hy het besluit dat hy 'n pouslike bul sou gebruik wat in 1518 deur Wolsey verkry is, wat die hervorming van die kloosters moontlik sou maak. Dit was die doel van Cromwell om die kleiner kloosters te sluit en hul rykdom na die kroon te herlei. Daar was meer as 800 godsdienstige huise in Engeland met 10.000 monnike, nonne en bontjies.
Feb - April 1530Universiteite besluit oor die huwelik van KingDie King se raadgewers het die universiteite begin raadpleeg oor hul menings oor die huwelik van die King. Aan die Cambridge Universiteit was daar 'n taamlike teenkanting teen die egskeiding, daarom moes hulle versigtig wees watter dokters hulle gekies het om die besluit te neem. Die Universiteit het verklaar dat dit teen die goddelike wetgewing is dat 'n man met die weduwee van sy broer moet trou.
Op die universiteit van Oxford was die teenkanting teen die egskeiding sterker en meer sorg nodig vir die keuse van dokters om die besluit te neem. Daar is met 27 stemme teen 22 in Henry se guns beslis.
Junie 1530egskeiding'N Massiewe veldtog is van stapel gestuur om te verklaar dat die betrokke gedeelte in Levitikus onderworpe is aan die wet van Canon en dat biblioteke regoor Europa gesoek word vir inligting wat die koning se saak kan help bewys. Al die geleerdes wat besluit het dat Henry 'n goeie saak het, het 'n bedrag geld aan hulle gestuur.
Nov 1530Thomas WolseyWolsey is in hegtenis geneem. Hy sou na die toring van Londen gestuur word. Hy is egter oorlede op die reis na Londen.
Desember 1530Henry bestel na RomeHenry het 'n aanhaling ontvang waarin hy beveel word dat hy in Rome moet verskyn om sy saak te stel. Sy woede teen Rome neem toe.
5 Jan 1531Pous beveel Henry om te skeiDie pous, Clement VII, het 'n opdrag uitgereik waarin Henry opdrag gee om van Anne te skei. Hy het Henry ook in kennis gestel dat hy nie vry is om weer te trou nie en dat indien hy dit doen sonder die toestemming van Rome, sou enige kinders van die skakeling as buite-egtelik beskou word.
11 Feb 1531Henry hoof van die kerkHenry het in die parlement opgestaan ​​en geëis dat alle lidmate van die Kerk in Engeland hom erken as die opperhoof en enigste beskermer van die kerk in Engeland. Alhoewel daar baie weerstand was, is 'n wet aanvaar wat die koning se status as opperhoof van die Kerk van Engeland bevestig. Die nuwe titel van die koning is aan die mense verklaar.
laat Oktober 1531Henry en Anne BoleynHenry het openlik saam met Anne Boleyn in Greenwich gewoon.
Jan 1532egskeidingDie pous het enige verhoor oor die egskeiding van die koning van Engeland vir 'n verdere jaar uitgestel.
21 Maart 1532Tree op voorwaardelike beperking van annateHierdie wetsontwerp het betalings aan Rome beperk tot 5% van die netto inkomste van enige kerk. Henry het ook die House of Commons, 'n ongekende skuif, binnegegaan en gevra dat almal wat die wetsontwerp ondersteun, aan die een kant van die Huis moet sit en diegene wat daarteen gekant is, aan die ander kant sal sit.
15 Mei 1532Voorlegging van die geestelikesDit het die vorm aangeneem van 'n kort dokument wat deur alle biskoppe onderteken moes word. Die dokument het drie toegewings gemaak.
1. Die geestelikes sou geen nuwe wette maak sonder die toestemming van die monarg nie.
2. Die geestelikes sal toelaat dat alle bestaande wette deur 'n kommissie van geestelikes en leke deur die koning aangestel word, hersien word.
3. Konvokasie sou nie vergader sonder om eers koninklike toestemming te verkry nie.
16 Mei 1532Thomas More - bedankingDie ondertekening van die onderwerping van die geestelikes het daartoe gelei dat Thomas More, wat diep gekant was teen die breuk met Rome, bedank het as posisie as kanselier op grond van swak gesondheid.
vroeg in 1533Anne Boleyn - swangerAnne Boleyn het aan Henry gesê dat sy swanger was. Henry weet nou dat hy so gou as moontlik met Anne moet trou om die legitimiteit van die kind te verseker. Hy het besluit dat die huwelik so gou as moontlik moet plaasvind, maar dat dit geheim gehou moet word totdat 'n daad kon deurgevoer word om alle beroepe op Rome af te skaf.
25 Jan 1533Henry / Anne Boleyn - huwelikKort voor dagbreek, in die teenwoordigheid van vier of vyf getuies, wat tot geheimhouding beëdig is, is Henry en Anne in die King se private kapel in Whitehall getroud.
7 April 1533Handeling van appèlle op te treeDie aanname van hierdie wet verbied alle beroepe op buitelandse tribunale in alle geestelike, inkomste en testamentêre sake. Geestelike en sekulêre jurisdiksie sou die uiteindelike verantwoordelikheid van die koning wees en die pous se reg van ingryping word afgeskaf.
12 April 1533Thomas Cranmer - egskeidingThomas Cranmer is formeel gemagtig om uitspraak te lewer oor die koning se huwelik met Catherine. Ek
Mei 1533Tree op terughouding van annatesHierdie wet, wat die eerste keer in 1532 ingestel is, is nou in werking getree.
13 Mei 1533Thomas Cranmer - egskeidingThomas Cranmer het Henry se huwelik nietig verklaar op grond daarvan dat dit strydig met die goddelike wet was.
28 Mei 1533Thomas Cranmer - Henry / AnneCranmer het tydens 'n verhoor in die Lambeth-paleis verklaar dat Henry se huwelik met Anne Boleyn wettig was.
1 Junie 1533Kroning - Queen ConsortAnne Boleyn is as Koningin Consort in Westminster Abbey gekroon.
7 Sept 1533Geboorte van Elizabeth I'N Dogter, Elizabeth, is gebore aan Henry VIII en Anne Boleyn. Henry was klaarblyklik teleurgesteld dat die baba nie 'n seun was nie en het God en Anne die skuld gegee dat hy die erfgenaam wat hy so begeer het, verloën het.
middel Sept 1533Mary TudorDaar word aan Mary gesê dat daar nie meer na haar verwys sal word prinses nie. Haar huishouding sou ontbind word en haar bediendes word aangesê om haar kenteken uit hul lewer te verwyder.
Desember 1533Engeland / Pousdom'N Bevel is uitgereik wat lui dat die pous nie meer gesag in Engeland het as enige ander biskop nie. Van nou af word na hom verwys as die biskop van Rome. Die breuk met Rome het so geleidelik plaasgevind dat daar baie min teenkanting teen die skuif was.
Desember 1533Anne BoleynAnne het aangekondig dat sy die tweede keer swanger is.
vroeg in 1534Die Wet op Absolute Behoud van AppèlHierdie wet het die bepalings van die Wet van 1532 in werking getree en alle betalings van die pous aan die koning oorgedra. Henry is naas Christus die enigste opperste hoof op aarde van die Church of England verklaar. Daar is ook bepaal dat alle toekomstige abtjies en biskoppe vir die verkiesing deur die Koning gekies sou word.
vroeg in 1534Tree op teen die penning van Petrus'N Wet is aangeneem wat die betaling van Peter's Pence verbied. Die wet verbied ook die verkoop van pouslike bedelings in Engeland. 'N Klousule is onopvallend bygevoeg wat die koning die reg gee om alle godsdienstige huise te besoek en te hervorm.
23 Maart 1534Handeling van ErfopvolgingHierdie wet is ingestel om Maria van die erfopvolging uit te sluit en dit in plaas daarvan te vestig op die kinders wat uit sy huwelik met Anne gebore is.
na 23 Maart 1534Eed van opvolgingDie raadslede van die Koning moes eers die eed aflê, waarna hulle toesig sou hou oor hul minderwaardige offisiere. die balju sou sorg dat die Justices of the Peace die eed aflê en dat hulle op hul beurt sal sorg dat alle huiseienaars die eed aflê. Weiering om die eed af te lê, is gelykstaande aan hoogverraad.
Lente 1534Wet rakende aartsbiskop van Canterbury'N Wet is goedgekeur wat die aartsbiskop van Canterbury se dispensasiemag onder beheer van die koning geplaas het. Die aartsbiskop sou ook 2/3 van alle winste aan die koning betaal. Die wet het die koning ook die mag gegee om die kloosters te besoek.
Lente 1534Handeling van die Parlement - Kerk'N Wet is goedgekeur wat 1/10 van alle geestelike inkomste aan die Kroon verleen het.
Lente / somer 1534kerkHenry wou seker wees dat sy onderdane weet dat pouslike oppergesag deur koninklike oppergesag vervang is. Hy het opdrag gegee dat alle kerklike priesters alle verwysings na die pous uit die gebedsboeke sal uitwis. Daar word aan alle predikers gesê dat hul gemeentelede in geen twyfel gelaat moet word dat die Koning, en slegs die Koning, hoof van die kerk was nie.
13 April 1534Handeling van erfopvolging John Fisher, Thomas MoreJohn Fisher en Thomas More het geweier om die eed van opvolging af te lê.
1 Mei 1534Handeling van ErfopvolgingDie bepalings van die Erfreg is oor die hele land verklaar. Die mense is gewaarsku dat as hulle iets sê teen die huidige huwelik of die wettige erfgename van die koning, hulle skuldig sou wees aan hoogverraad, strafbaar met die dood
Junie / Julie 1534Anne Boleyn - StillbirthAnne is gebore van 'n doodgebore kind. Henry wat die tweede keer nie sy gesig wou verloor nie, het beveel dat die besonderhede geheim gehou moet word.
Nov 1534Handeling van oppergesagHierdie daad verklaar Engeland effektief as 'n soewereine staat met die koning as hoof van sowel die land as die kerk. Die wet het gesê dat die koning die opperhoof van die Kerk van Engeland sou word en dat hy die mag sou hê om alle foute, dwaalleer en groothede wat voorheen deur 'n ander geestelike gesag sou behandel is, te besoek, reg te stel, hervorm, reg te stel of te wysig. Die Koning kan die geloof in die parlement definieer. Die koning het ook die bevoegdheid gehad om mans van sy keuse in die belangrikste kerklike poste aan te stel. Die aanname van hierdie wet gee Henry meer mag as ooit; want binne sy eie ryk was hy bo die pous en alle belasting wat voorheen aan Rome betaal is, sou nou aan die koning betaal word.
Nov 1534VerraadwetHierdie wet het dit tot 'n hoogverraad gemaak om enige van die King-titels te weier. Daar word gesê dat kwaadwillige wens, wil of begeerte om die koning of koningin die titel of naam van hul koninklike landgoed te ontneem, as verraad beskou sou word. Lasterlike publikasie van geskrifte of woorde wat die Koning as ketter, skismaties, tiran, ongelowige of gebruiker beskryf, sou ook as hoogverraad beskou word. Die hoofrede vir hierdie daad was om dit tot 'n hoogverraad oortreding te maak om te ontken dat die Koning die opperhoof van die kerk was. Dit het die Parlement ook in staat gestel om die erfopvolging onder die doodstraf af te dwing.
Jan 1535kloostersDaar word weer voorgestel dat, aangesien Engeland met die pous gebreek het en al die kloosters troue aan die pous gehad het, dat hulle gesluit kon word en dat hul rykdom deur die kroon beslag gelê kon word.
middel Maart 1535Anne Boleyn - swangerAnne Boleyn het ontdek dat sy swanger is.
22 Junie 1535John fisherJohn Fisher, 76 jaar oud, is omstreeks 10vm op Tower Hill onthoof.
laat Junie 1535Anne Boleyn - StillbirthAnne Boleyn is voortydig bevry van 'n doodgebore kind.
Nov 1535Jane SeymourJane Seymour het daarin geslaag om Henry te lok en is deur hom openlik na die hof gebring.
laat November 1535Anne Boleyn - swangerAnne Boleyn is bevoordeel toe sy bevind dat sy weer swanger is. Sy het egter geweet dat alles afhang van die uitslag van hierdie swangerskap.
1536Tree op teen die pous se gesagHierdie wet het die laaste spore van die pouslike mag in Engeland verwyder, insluitend die reg van die pous om betwiste Skrifpunte te beslis. deur die aanneming van hierdie Wet, tesame met die Wet op Beperking van Appèl (1533) en die Wet op Supremacy (1534), is dit onaanvaarbaar dat kloofgemeenskappe, wat trou aan ouerinstellings buite Engeland verskuldig was, bly.
7 Jan 1536Catherine van Aragon - DoodCatherine van Aragon is om 14:00 oorlede. by Kimbolton Castle, Huntingdonshire, waarskynlik van kanker.
29 Jan 1536Anne Boleyn - StillbirthAnne Boleyn is vier maande na haar swangerskap gebore van 'n doodgebore seun in Greenwich Palace. Sy het die miskraam die skuld gegee oor haar bekommernis oor Henry se verhouding met Jane Seymour. Anne was bekommerd dat Henry nou van haar sou skei.
11 Maart 1536kloosters'N Wetsontwerp is aan die Parlement voorgelê wat, wanneer dit goedgekeur word, die sluiting van alle kloosters met 'n inkomste van minder as 200 pond per jaar magtig. Ongeveer 376 kloosters het in hierdie kategorie geval.
24 April 1536Anne BoleynHenry het 'n kommissie onderteken wat kommissarisse gemagtig het om navraag te doen oor enige soort verraad wat sy vrou gepleeg het.
2 Mei 1536Anne BoleynAnne het 'n dagvaarding ontvang om voor die Privy Council te verskyn. Daar is aan haar gesê dat twee mans, Norris en Smeaton, met haar egbreuk erken het, en dat sy nou van die oortreding aangekla is. Sy is met die rivier af na die toring geneem waar sy by die Verraaierhek aangekom het.
10 Mei 1536Anne Boleyn - aangeklaAnne Boleyn is daarvan aangekla dat sy owerspel gepleeg het met 'n halfdosyn mans, waaronder haar broer George. Sy is aangekla van die moord op haar man en van die belofte om met een van haar minnaars te trou toe die koning dood is.
15 Mei 1536Anne Boleyn - verhoorAnne Boleyn is tereggestel op aanklag van owerspel met 'n aantal mans. Alhoewel Anne haar onskuld briljant geprotesteer het, is sy skuldig bevind aan hoogverraad en is sy gevonnis om te sterf, hetsy deur onthoofding of brandwond, wat ook al die koning se keuse was. Anne het die vonnis kalm ontvang en gesê dat sy bereid was om te sterf, maar is jammer dat onskuldige mans saam met haar moes sterf. Anne is na die toring vergesel.
17 Mei 1536Anne Boleyn is geneem om die teregstellings van haar broer, George Boleyn, en die ander mans wat daarvan beskuldig word dat hulle egbreuk gepleeg het, dop te hou.
19 Mei 1536Anne Boleyn - teregstellingOm 09:00 kom Anne Boleyn van die toring na Tower Green op. Haar kop is met een slag van die swaard afgekap. Terwyl haar kop val, word gewere gevuur om aan haar einde te dui. Sy is begrawe in die Royal Chapel of St Peter Vincula in die Tower of London.
30 Mei 1536Henry / Jane SeymourHenry trou met Jane Seymour in Whitehall Palace, Londen.
8 Junie 1536Wet van OnderdrukkingCromwell het die parlement oorreed om hierdie wet te aanvaar wat voorsiening maak vir die sluiting van alle kloosters ter waarde van minder as 200 pond per jaar en dat hul eiendom tot die koning se beskikking gestel sou word.
Julie 1536Handeling van ErfopvolgingHierdie wet het die twee vorige erfopvattings opgehef. Dit het die ongeldigheid van Henry se eerste twee huwelike geregistreer en dit dieselfde status as Mary gegee. Nie een van die dogters sou prinses genoem word nie, maar die koning se dogter, dame Mary en die koning se dogter, dame Elizabeth. Hierdie daad gee erfregte aan kinders uit Henry se huwelik met Jane Seymour.
Julie 1536Kerk - die tien artikelsDit was 'n reeks bevele wat Cromwell ingestel het om die gedrag van die geestelikes en die aanbidding van die mense te verbeter. Preke sou op bepaalde periodes teen die Rome gepreek word. Oorblyfsels moes nie ten toon gestel word nie. 'N Goeie tuislewe is verkieslik bo pelgrimstogte. Kinders moes onder andere die Here se gebed, die heilige geloof en die tien gebooie in Engels leer.
1537Bishop's Book / Institution of Christian manDie boek van die biskop het verskyn. Dit word dikwels 'The Institution of a Christian Man' genoem, en dit stel 'n standpunt in vir Christelike Ortodoksie. In die boek word opgemerk dat die vyfde gebod, Eer jou moeder en jou vader, beteken dat 'n onderwerp die Koning moet liefhê as die vader van sy onderdane en dat alle Christene die Koning meer moet liefhê as wat hulle natuurlike vader liefgehad het.
April 1539Groot Bybel bekendgestelDie Groot Bybel was die eerste Engelse Bybel wat deur die Koning gemagtig is om in kerke in Engeland gebruik te word. Cromwell het alle kerke opdrag gegee om 'n eksemplaar van hierdie Bybel te verskaf op 'n plek waar dit deur almal gelees kon word.
Junie 1539Die ses artikelsHierdie leerstelling wat Henry ingestel het, stel die geloof van die nuwe Anglikaanse kerk uiteen. Die kerk het die meeste praktyke en beginsels van die Katolieke kerk behou. Die enigste werklike verskil was dat die Koning nie die pous nou hoof van die Kerk was nie.

Die Henry VIII-breuk met Rome was een van die belangrikste gebeure in die Tudor-dinastie. Klik hier om meer te wete te kom oor die Tudors.


Kyk die video: Henry VIII and the Church - History of Britain B07 (Junie 2021).