Geskiedenis Podcasts

Werksomstandighede vir industriële rewolusie

Werksomstandighede vir industriële rewolusie

Die werksomstandighede van die industriële rewolusie was om baie redes uiters gevaarlik, naamlik die onderontwikkelde tegnologie wat geneig was tot breek en selfs brande, en die gebrek aan veiligheidsprotokol. Maar dit was veral om ekonomiese redes gevaarlik: eienaars het geen regulasies gehad nie en het geen finansiële rede om hul werkers te beskerm nie.

Met die uitvinding van stoom aangedrewe masjinerie het die Industriële Revolusie gekom, 'n periode toe die massaproduksie van produkte groot was. Dit het omstreeks 1760 in Engeland begin en is gekenmerk deur 'n verskuiwing in bevolking van landelike gebiede na stedelike sentra. Geskoolde ambagsmanne was nie meer nodig nie - fabriekseienaars wou goedkoop arbeid hê en die bestuur van die masjiene het nie veel vaardigheid nodig nie. Om hierdie rede sou hulle dikwels vroue en kinders in diens neem wat teen die helfte van die loon van mans gewerk het. Daar was geen regulasies om die werkplek 'n aangenamer plek te maak nie, en mense kon maklik vervang word, daarom het die fabrieksbesitters nie omgegee nie.

Voorbeelde van werksomstandighede vir industriële rewolusies

 • As gevolg van 'n hoë werkloosheidsyfer, kon werkers maklik vervang word en het hulle geen bedingingsmag by werkgewers gehad nie. Daar was 'n toename in bevolking en grondeienaars het gemeenskaplike dorpsgronde omring en mense uit die land gedwing om werk te soek.
 • Lone was baie laag, vroue en kinders het minder as die helfte van mans se lone ontvang en moes dieselfde tyd werk.
 • Daar was geen vakbonde wat werkers kon verteenwoordig nie, en die Kombineringswette verbied vakbondvoering of protesteer vir 'n beter werksomstand
 • Die meeste mense het ses dae per week tussen 12 en 16 uur per dag gewerk, sonder enige betaalde vakansie of vakansie.
 • Veiligheidsgevare was oral, masjiene het geen veiligheidsbedekkings of heinings gehad nie en kinders van so jonk as vyf jaar het dit ook gebruik. Ysterwerkers het elke dag in temperature van 130 grade en hoër gewerk. Ongelukke op die baan het gereeld plaasgevind.
 • Mense het nie baie pouse gehad nie; daar was gewoonlik net een uur lange pouse per dag
 • Fabrieke was stowwerig, vuil en donker - die enigste ligbron was sonlig wat deur 'n paar vensters binnekom. Omdat die masjiene op stoom van brande af was, was daar oral rook. Baie mense het met oogprobleme en longsiektes beland.
 • Klein kinders moes sonder kerse in steenkoolmyne werk (as die gesin te arm was om kerse te koop) en is deur mynwerkers geslaan as hulle aan die slaap raak. Jong meisies moes die hele dag slee of waentjies met steenkool trek, wat hul bekkenbene vervorm en baie sterftes tydens geboorte veroorsaak het.
 • Kinders het geen sonlig, liggaamlike aktiwiteite (afgesien van werk) of opvoeding gekry nie, wat gelei het tot misvormings en 'n korter as die gemiddelde lengte.
 • As iemand beseer word op die baan en nie in staat is om te werk nie, sou hulle laat vaar word, sou die lone onmiddellik gestaak word en geen mediese bywoning aan hulle gegee word nie. Werkers wat beseer is, het meestal hul werk verloor en geen vergoeding gekry nie.
 • Anders as die land waarin hulle gewoond was, was die werk in 'n fabriek vinnig en fokus op produksie. Geen kakklets is toegelaat nie en diegene wat nog familie in die platteland gehad het, kon nie huis toe gaan om met die oes te help as hulle hul werk wil behou nie.